Công ty May Việt Tiến chi tạm ứng cổ tức 2018 bằng tiền 35%

May Việt Tiến dự kiến chi gần 150 tỉ đồng để tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền, tỉ lệ 35%.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến (Mã: VGG) vừa thông qua nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 35%. Ngày thanh toán 31/5/2019.

Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành khoảng 44,1 triệu cp, dự kiến May Việt Tiến chi gần 150 tỉ đồng cho đợt tạm ứng này.

Bên cạnh đó, HĐQT Công ty sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2019 vào 27/4. Ngày chốt danh sách đăng ký 4/4.

Năm 2018, May Việt Tiến ghi nhận doanh thu 9.704 tỉ đồng, tăng 15%. Lợi nhuận sau thuế thu về 492 tỉ đồng, tăng 24%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0914105693